Tag: netheril

Results

  • Łuk Netheril

    [[File:372940 | class=media-item-align-center | angular_bow.JPG]] Magiczna broń pochodząca ze starożytnego Netherilu. Według legendy używana przez netherilskiego generała do polowań razem z parą magicznych sztyletów.